Huidige stand GS W G V DV DT DS PT
  24 4 7 13 24 42 -18 19

Fc Twente heeft een nieuwe Suikeroom. Wat vind de Europese unie hiervan?

Fc Twente heeft in de vorm van de gemeente Enschede een nieuwe suikeroom gevonden. De club heeft een lening lopen bij de gemeente ter waarde van 17 miljoen euro en de gemeente gaat van dat bedrag nu 5 miljoen euro kwijtschelden en nog eens 9 miljoen euro word omgezet in een achtergestelde lening. Dat wil dus zeggen dat er geen rente en aflossing verschuldigd is op dit deel van de lening.

In totaal krijgt Fc Twente dus een cadeautje van 14 miljoen euro in de schoot geworpen. De gemeente Enschede heeft zonder twijfel haar redenen om dit voor de club te bewerkstelligen, wij zijn vooral benieuwd naar hoe men dit met de huidige Europese regelgeving wil gaan rechtvaardigen. Onze visie hierop vind je hieronder

Een BVO (betaald voetbal club) steunen is in de E.U. een lastige zaak. Europees is namelijk vastgesteld dat het steunen van een BVO aan zeer strenge eisen moet voldoen. Welke regels dat precies zijn kunnen we hier niet opschrijven omdat we dan een artikel schrijven ter grootte van een gemiddelde Lord of the rings episode. In plaats daarvan verwijzen we naar onder andere de volgende bronnen en lichten we per bron uit wat de belangrijkste zaken zijn die erin vermeld worden.

Waar vinden we de regelgeving?

 1. https://europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2018/05/Factsheet-staatssteun-aan-bvo.pdf
  Deze factsheet welke is opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties somt de voorwaarden waaraan steun vanuit een overheidsinstantie (lees: Gemeente Enschede) aan moet voldoen om te kwalificeren voor staatssteun (voor de goede orde, staatssteun is dus niet toegestaan). In het kort komt het neer op de volgende voorwaarden:

  1. De begunstigde is een onderneming, dat wil zeggen een entiteit die – ongeacht haar rechtsvorm – economische activiteiten verricht.
  2. De maatregel is met staatsmiddelen bekostigd en toe te rekenen aan de Staat.
  3. De maatregel leidt tot een economisch voordeel voor de begunstigde.
  4. De maatregel leidt tot een selectief voordeel.
  5. De maatregel leidt tot (potentiële) vervalsing van de mededinging en tot ongunstige beïnvloeding van de handel tussen lidstaten

   

  Om te kwalificeren als staatssteun moet aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan worden. In onze ogen voldoet het kwijtschelden van 5 miljoen euro en het wijzigen van een lening van 9 miljoen in een achtergestelde lening aan al deze voorwaarden. De uitkomst van deze steun zou volgens ons dan ook moeten zijn dat deze vorm van het steunen van Fc Twente niet toegestaan is.

 2. https://europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/01/Referentiekader-steun-aan-BVO.pdf
  Dit document “Het nationaal referentiekader steun aan betaald voetbal”, eveneens opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties worden de voorwaarden nogmaals haarfijn uitgelegd aan de hand van voorbeelden. Hier komt o.a uit dat ook Fc Den Bosch in het verleden een vorm van “staatssteun” heeft ontvangen als we kijken naar de regelgeving die hiervoor Europees is ingesteld.

 

Hoe nu verder?

In principe moet de Europese Commissie hier iets van vinden. Zij hebben de regelgeving opgesteld en zullen dan dus ook moeten handhaven.

Een ander scenario is dat de Licentiecommissie van de KNVB (hey die kennen we…) geen licentie voor komend seizoen afgeeft aan fc Twente omdat de begroting niet rond is. Het kwijtschelden van de 5 miljoen en het wijzigen van de 9 miljoen qua lening zou teruggedraaid kunnen worden door de E.U. Op dat moment klopt de begroting van fc Twente dus niet en hebben ze een tekort van miljoenen.

De licentie commissie zou op basis van deze informatie de licentie niet kunnen verstrekken.